Råstålproduktionen i världen sjönk i april

Foto: World Steel Association

Världsproduktionen av råstål för de 63 länder som rapporterar till World Steel Association landade på 161,4 miljoner ton i april 2023, en minskning med 2,4 procent jämfört med april 2022.

I EU föll produktionen med betydligt mer – 11,7 procent och landade på 11,1 miljoner ton.

Kina producerade 92,6 miljoner ton i april 2023, en minskning med 1,5 procent jämfört med april 2022.

I Indien ökade däremot stålproduktionen, med 3,2 procent.

Värt att notera är att i regionen Ryssland & övriga OSS + Ukraina samt Iran ökade stålproduktionen, med 2,8 respektive 5,9 procent.

Medlemmar i World Steel Association står för cirka 85 procent av den globala stålproduktionen.