Svenska exportbolag planerar att anställa fler

Magnus Montan. Foto: Svensk Exportkredit

Vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit (SEK) visar att svenska exportbolag planerar att anställa fler de kommande 12 månaderna, jämfört med när undersökningen genomfördes i höstas. Skillnaden är störst bland mindre exportbolag och den största förändringen i undersökningen är att fler nu planerar att anställa utomlands (34 procent), än när undersökningen gjordes i höstas (25 procent).

– Att det går bra för svensk export är oerhört viktigt för det svenska samhället i stort. Man ska komma ihåg att exportnäringen står för omkring halva Sveriges BNP och att det går bra för exportbolagen innebär fler jobb och en stärkt, svensk ekonomi. I synnerhet i tider av oro är det viktigt att påminnas om att det som verkligen bär upp den svenska ekonomin än så länge går väldigt bra, säger Magnus Montan, VD för Svensk Exportkredit, i ett pressmeddelande.

4 av 10 företag (37 procent) planerar att anställa fler i Sverige och 3 av 10 företag (34 procent) planerar att anställa fler utomlands under de kommande tolv månaderna.

– Resultatet är lite förvånande, givet vad vi trodde för ett år sedan och det utmanande omvärldsläget. Men i ljuset av att svensk export faktiskt ökade med hela 23 procent 2022, enligt siffror från SCB, så är det naturligtvis rimligt och framför allt är det väldigt glädjande att det går bättre än exportörerna själva förutspådde, säger Magnus Montan.

Resultatet står i kontrast till vad Svensk Exportkredit trodde för ett år sedan, då man i kölvattnet av Covid-19-pandemin förväntade sig att fler företag skulle välja att flytta hem produktion på grund av osäkra leverantörskedjor och utmaningar med komponentbrist, samt fraktproblem - något som alltså inte visat sig stämma i den utsträckning man trodde.

Exportkreditbarometern besvaras av cirka 200 exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exporthandel på minst 50 procent och släpps i sin helhet i mitten av juni. Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet är statistiskt säkerställt.

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.