SSAB och Fortum överväger satsning på vätgasreducerad järnsvamp i Brahestad

SSAB har inlett en studie tillsammans med Fortum kring möjligheten att tillverka direktreducerad järnsvamp också i Brahestad i Finland.

Den så kallade FEED-studien ska utreda möjligheterna att tillverka fossilfri järnsvamp i industriell skala samt en anläggning för vätgasproduktion. Studien planeras vara genomförd under första kvartalet 2024.

Initiativet beskrivs av SSAB som en naturlig fortsättning på det redan pågående, gemensamma forskningsprojektet FFS – Towards Fossil-free Steel, som startade i februari 2021 och stöds av Business Finland.