Grönt ljus för en andra litiumgruva i Portugal

Foto: Lusorecursos

En andra litiumgruva kan öppna i Portugal – landet med störst litiumfyndigheter i Europa – sedan den fått tillstånd av landets miljömyndighet (APA). Portugal är för närvarande också Europas största producent av litium, en nyckelråvara för batterier, men metallen som bryts i Portugal används hittills bara för keramik- och glastillverkning.

"Precis som vad som har gjordes i liknande projekt, tog den genomförda utvärderingen hänsyn till litiums strategiska intresse för målen för kolneutralitet och energiomställningen", skriver APA i ett pressmeddelande.

Ett första litiumgruvprojekt i norra Portugal, lett av det brittiska företaget Savannah, beviljades villkorat miljötillstånd i maj i år. Det nu aktuella projektet drivs av det portugisiska företaget Lusorecursos och omfattar uppförande av en raffineringsfabrik. Investeringen uppskattas till 650 miljoner euro och planen är att producera mellan 15 och 30 miljoner ton litiumhydroxid tidigast från och med 2027.

Miljöorganisationer och lokalbefolkning i en region känd för sin nötköttsproduktion och som hemvist för den iberiska vargen, motsätter sig projektet.