Ny rapport undersöker minskade koldioxidutsläpp från primärstål

Foto: ABB

ABB har publicerat en ny rapport som behandlar koldioxidavskiljning, vätgas och elektrokemi som vägar för att minska koldioxidutsläppen från produktion av primärstål. Rapporten belyser innovativ teknikutveckling och tillvägagångssätt i Brasilien, Kina, Indien, Sverige och USA - de länder som leder vägen mot fossilfritt stål. Den innehåller insikter från ledande ståltillverkare som SSAB, Tata Steel och Aperam, samt experter från American Association for Iron and Steel Technology och ABB.

Den nya ABB-rapporten med titeln "What does the journey to fossil-free steel look like? How to achieve a sustainable future" diskuterar utmaningar med utfasning av fossila bränslen, inklusive kostnader, komplexiteten i övergången till teknik med lägre koldioxidutsläpp och tillgång till vätgas, ren el, högvärdig järnmalm och fossilfritt kol och kalk.

Dagens stålproduktion är koldioxid- och energiintensiv och klassificeras som en av de sex sektorer som är svåra att minska. Globalt sett står stålindustrin för uppskattningsvis 8 procent av världens energibehov och genererar mellan 7 och 9 procent av koldioxidutsläppen - varav de flesta kommer från förbränning av fossila bränslen, enligt olika källor.

ABB-rapporten presenterar också åtgärder som stålproducenter kan vidta nu för att minska koldioxidutsläppen på kort och medellång sikt samt steg att ta tillsammans med leverantörer och partners för att arbeta tillsammans mot en fossilfri stålframtid.

"Lagstiftning, kommersiella och sociala drivkrafter påskyndar resan mot koldioxidfritt stål", säger Frederik Esterhuizen, Global Business Line Manager för Metals på ABB. "Men för att hantera de centrala utmaningar som beskrivs i ABB:s rapport och fasa ut fossila bränslen kommer stålindustrin att behöva kraftfulla, integrerade lösningar och måste samarbeta på alla nivåer i den globala stålförsörjningskedjan för att lyckas."