Ingen byggdom för Hybrit

Bild: Hybritdevelopment

LKAB:s dröm om byggdom för Hybrit under början av 2024 har gått i kras.  Det skriver Norrländska Socialdemokraten.

Nu kräver Mark- och miljödomstolen att tillståndsansökan kompletteras. Hybrits demonstrationsanläggning ska gå i produktion i början av 2026. För att klara den tidplanen ville LKAB ha ett tillstånd i mitten av 2024. Företaget har redan i maj 2023 skickat tillståndsansökan för Hybrit, plus övrig verksamhet i Malmberget samt ett apatitverk.

Anledningen till att prövningen av tillståndsansökan skjuts upp är att Mark- och miljödomstolen kräver att ansökan kommer i pappersform, så att den finns tillgänglig för allmänheten, men det har LKAB dröjt med.

I maj hade vi haft kontakt och fick ansökan digitalt men inte i papper. Även om handläggningen blir mer effektiv om allt ges in samtidigt kunde vi ganska omgående meddela sökanden att utifrån de handläggningssteg som finns i lagstiftningen så kunde vi inte hålla den önskade tidsplanen, säger Anna Svedjevik vid Mark- och miljödomstolen till Norrländska-Socialdemokraten.