First Quantum drar Panama inför internationell skiljedomstol

Foto: Cobre Panama

Kanadensiska First Quantum Minerals har beslutat att dra Panamas regering inför en internationell skiljedomstol i Miami kring ett gruvkontrakt som rivits upp. Detta sedan Högsta domstolen i Panama funnits att kontraktet strider mot grundlagen.  

First Quantum åberopar bland annat ett frihandelsavtal mellan Kanada och Panama, som de menar att Panama bryter emot genom att säga upp avtalet.

First Quantum driver en av världens största koppargruvor, Cobre Panama, och en stängning av gruvan sägs kunna påverka det globala kopparutbudet. Vad som kommer att hända med de mer än 40 000 personer som direkt och indirekt knutna till First Quantums verksamhet i Panama är oklart.

Gruvkontraktet har väckt stora folkliga protester, både till lands och till sjöss, och har fått hela Panamas ekonomi i gungning. Protesterna har fått regeringen i Panama att inta en hårdare inställning till projektet, vilket till slut fick president Laurentino Cortizo att beordra First Quantum en stängning av gruvan. Häromdagen avgick också Panamas handelsminister som en följd av den ekonomiska kristen som utlösts av First Quantum-konflikten.