Grafen kan maximera korrosionsskyddet

RISE, SSAB och NUC har med hjälp av grafen tagit fram en biobaserad beläggning som skyddar varmförzinkat stål mot korrosion. Det skriver det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, som är ett av sjutton strategiska innovationsprogram och drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Utmaningen var att med hjälp av grafen ta fram en biobaserad beläggning som skyddar varmförzinkat stål mot korrosion.

– Vi har utvecklat avancerade metoder för beredning av stabila dispersioner med grafen, säger Maziar Sedighi Moghaddam, projektledare vid RISE.

Detta ledde till utvecklingen av ett ytmodifieringssystem och en modifierad bearbetningsmetod för att nå mer stabila dispersioner av grafen.

– Dessutom optimerades ett par karakteriseringsmetoder för att utvärdera partikelstorlek, grafenkoncentration och kolloidal stabilitet hos grafendispersionerna, säger Maziar Sedighi Moghaddam.

Grafendispersionerna integrerades framgångsrikt i ytbeläggningen, vilket gav förbättrad korrosionsskyddsprestanda när de applicerades på det varmförzinkade stålsubstratet. Användningsområdena för beläggningen förväntas vara många och spänner över en mängd olika produkter inom allt från byggbranschen till bilindustrin.