G7-länderna enas om sanktioner mot ryska diamanter

Foto: Wikimedia Commons

För första gången har G7-länderna kommit överens om ett förbud mot handel med ryska diamanter. Från den 1 januari kommer G7 inte längre att kunna importera dessa ädelstenar.

Diamanter har länge varit några av de sista ryska råvarorna som undgått västerländska sanktioner.

I sitt beslut, som meddelades onsdagen den 6 december, avser G7-länderna också att sätta stopp för importen av ryska diamanter som slipats i andra länder "från 1 mars 2024".  

På europeisk nivå måste beslutet om ett handelsstopp godkännas av Europeiska unionens ministerråd. Ungern kan där komma att blockera ett sådant beslut.  De senaste veckorna har Belgien svängt position och premiärminister Alexander de Croo deklarerad nyligen att "sanktioner mot diamanter är det rätta att göra". Ett förbud skulle hårt mot Antwerpen, som är ett av världens största diamanthandelsnav.

Experter spår att några länder också kommer att bli vinnare på G7:s beslut – både Indien och Dubai, som står utanför G7 och att exportförbudet kommer att ha marginell påverkan på Rysslands krigsekonomi.

Källa: RFI