Kvinnorna bryter mark i gruvindustrin

Annika Nyström, Nordkalks geolog är under jorden. Foto: Nordkalt

Gruvindustrin har länge dominerats av män, men tiden då kvinnor endast tilläts arbeta ovan jord på kontor är förbi. För över tjugo år sedan godkändes lagstiftning som möjliggjorde för kvinnor att arbeta i gruvor, vilket har lett till en allt mer mångfacetterad arbetskraft. Detta är inte bara till kvinnors fördel utan gagnar hela organisationens produktivitet och effektivitet. Idag är kvinnor eftertraktade i gruvsektorn för deras kompetens, sociala färdigheter och ledarskap.

En studie från år 2014 av NSW Minerals Council visade att endast nio procent av alla som arbetar inom gruvsektorn är kvinnor, varav över trettio procent av dessa kvinnor arbetade inom produktion. På Nordkalk utgör kvinnor nitton procent av arbetsstyrkan, vilket motsvarar 190 personer.

Nordkalks kommunikationsavdelning skapade en artikelserie i företagets intranät med titeln "Kvinnorna i gruvorna" för att lyfta fram kvinnors perspektiv och erfarenheter inom en mansdominerad industri. Fyra kvinnor som arbetar vid Nordkalks finska anläggningar intervjuades: Annika Nyström, Emilia Suvanto, Erja Kilpi och Tea Rasikannas, vilka har olika roller inom företaget men delar gemensamma erfarenheter från gruvindustrin.

Arbetat åratal

Dessa kvinnor har arbetat på Nordkalk i åratal, med Annika som har 19 års erfarenhet, Emilia tre år, Erja imponerande 40 år och Tea 20 år. De kom till Nordkalk via sommarjobb eller som ersättare för pensionerade medarbetare och lockades av arbetsplatsens trivsel, intressanta arbetsuppgifter, närheten till hemmet och jobbets utmaningar.

Diskussionen kring hur fler kvinnor kan lockas till gruvindustrin pekar på vikten av mod snarare än brist på intresse. Emilia, en grävmaskinsoperatör, nämner att den största utmaningen ofta är de mentala hindren och den traditionellt mansdominerade arbetsmiljön. Erja, som var en av de första kvinnorna att arbeta i en finsk gruva, delar med sig av erfarenheter av tidiga fördomar men betonar att arbetsmiljön idag är mer jämlik.

Tack vare modern teknik

Trots att kvinnor fortfarande utgör en mindre del av arbetskraften i själva gruvorna, är deras närvaro på väg att öka tack vare modern teknik och arbetsmetoder som gör jobben mindre fysiskt krävande. Annika och Emilia tror att industrin står inför en förändring där fler kvinnor kommer att ta plats inom gruvsektorn.

Källa: Nordkalk