Copperstone Resources: På väg mot återstart av Viscariagruvan

Viscariaområdet ligger strategiskt beläget i utkanten av Kirunas stadskärna, och med närhet till bland annat malmbanan och europavägen E10.

Av Anders Fahlman Foton Fredric Alm

Investeringstakten är hög inom gruvbolaget Copperstone Resources somarbetar intensivt för en återstart av koppargruvan Viscaria i Kiruna, med sikte på första leverans av kopparkoncentrat till världsmarknaden år 2026.
– Vi gör faktiskt en anmärkningsvärt djärv satsning. 70 000 borrmeter har resulterat i att vi nästan fördubblat fyndighetens storlek på tre år, säger Jörgen Olsson, vd, koncernchef och drivande kraft bakom jättesatsningen.

 

b
Jörgen Olsson växlade om från bank­ och finansvärlden till att bli drivande i åter­starten av Viscariagruvan. Nu är han vd, koncernchef och en av de största  ägarna av Copperstone Resources.  

Höga kopparpriser gör att kopparbrytning har framtiden för sig. Det var den insikten som gjorde att Jörgen Olsson år 2020 växlade om, från framgångsrika positioner inom bank och finansvärlden, till att som tredje  största delägare i Copperstone Resources bli ägare till en “sovande” kopparfyndighet i Kiruna.  

Det handlade om Viscariagruvan som tidigare drivits i olika omgångar av LKAB och Outokumpu, men som slutligen stängdes när kopparpriset började krypa ner på alltför olönsamma nivåer. 

Nu är det andra tider. När gruvan lades ner år 1996 handlades den rödaktiga halvädelmetallen för omkring 2500 dollar per ton. Idag ligger priset på drygt 8000 dollar per ton. Koppar har blivit “hett” igen.  

– Det är lätt att tro att prisökningen på koppar i huvudsak beror på ökad efterfrågan till följd av den globala klimatomställningen men så är inte fallet, menar Jörgen Olsson. 

– Nej, det som främst driver den globala efterfrågan är tillväxten av medelklass främst i Kina och Indien. När andelen medelklass i världen ökar med tre procent per år så hänger nästan inga råvaror med.  

– Koppar till elbilar eller sol- och vindkraft står för bara tre procent av efterfrågan idag men de närmaste tio åren beräknas den andelen öka till uppåt 15 procent, berättar Jörgen Olsson. 

 

b
Härunder finns uppåt 92 000 ton kopparmalm. Om allt går som Copperstone Resources tänkt sig kan det första kopparkoncentratet levereras till världsmarknaden i slutet av 2026.  

Kopparbrist på gång

Världen går mot en brist på koppar som kan komma att bli kännbar om bara några få år. Bidragande till detta är att världens koppar-gruvor har svårt att hålla uppe produktionen. Årligen bryts 23 miljoner ton koppar i världen. Om tio år beräknas årsproduktionen vara i stort sett lika stor. 

– Dessutom minskar graden av koppar i  malmen generellt i världen, säger Jörgen Olsson.
  
Det pågår återvinning av koppar globalt, idag cirka tre miljoner ton årligen. Om tio år kan mängden återvunnen koppar uppgå till tio miljoner ton. Men även om återvinningen ökar så förutspår experter ett gap mellan utbud och efterfrågan på mellan sex och tolv miljoner ton till år 2035. 

Jörgen Olsson berättar att allt detta är förklaringen till att många globala aktörer idag gör stora investeringar i kopparfyndigheter runt om i världen.  
För det finns nya och stora fyndigheter av koppar. Men de flesta har ett problem gemensamt de ligger oländigt till. Flera fyndigheter i Chile, Peru och Argentina ligger i bergstrakter och kan ha upp till 20 mil till närmast farbara väg. 

I utkanten av stan

Då är det lite annorlunda när det handlar om Viscariagruvan. Den ligger i utkanten av Kirunas stadskärna, med omedelbar närhet till E10:an och alldeles intill malmbanan.  

– Ja, läget är helt fantastiskt. Dessutom ligger vi granne med LKAB i ett gruvsamhälle fullt av  duktiga yrkesmänniskor, säger Jörgen Olsson lyriskt.  
Även om kopparfyndigheten må slumra där nere i marken så verkar Jörgen Olsson och hans medarbetare på Copperstone Resources inte ha legat på latsidan sedan övertagandet år 2019. Börsvärdet har ökat från 200 miljoner kronor till mer än två miljarder kronor. Genom emissioner har bolaget tagit in drygt en miljard kronor från både stora och små investerare, varav omkring 725 miljoner har spenderats hittills. En  betydande del av pengarna har använts till borrningar och analyser, och genom detta har fyndigheten vuxit markant i storlek.  

– När vi tog över var Viscaria internationellt klassad som en fyndighet med 52 miljoner ton kopparförande berg. Efter 70 000 borrmeter är vi nu uppe i 92 miljoner ton. Viscaria är otve tydigt en fyndighet av rang och med en fantastisk potential att växa, menar Jörgen Olsson.  

Även personalstyrkan har vuxit markant. Från att ha sysselsatt ett mindre team för bara något år sedan arbetar idag drygt 60 personer med allt som krävs för en nyöppning av Viscariagruvan. Copperstone Resources har 35 heltidsanställda, och därtill arbetar uppemot 30 konsulter från tid till annan på heltid.  
 
Jörgen Olsson berättar att han omedelbart  satsade på att anställa en produktions organisation istället för en projektorganisation som sedan lämnar över beställda anläggningar, vilket är vanligt i liknande sammanhang.  

– Medarbetarna kommer direkt från produktions roller i andra bolag och nu arbetar de med att beställa de utrustningar som de sedan själva ska drifta, säger han.  

Snart huvudförvandling

Mycket arbete inom bolaget har givetvis också ägnats åt den omfattande tillståndsprocess som nystart av en gruva är förknippad med. Alla tillstånd finns på plats, utom det viktigaste: miljötillståndet. 

Men nu är saker på gång. Mark och miljödomstolen i Umeå har kallat till start för huvudförhandling den 30 januari. Förhandlingen beräknas pågå i tre veckor.  

– Det känns väldigt bra att datum för huvudförhandlingen nu är bestämt. Positivt är också att regeringen har tillsatt medel till domstolar och länsstyrelser för att snabba på tillstånds processerna. Det innebär bland annat att antalet ledamöter hos Mark och miljödomstolen i Umeå har fördubblats, säger Jörgen Olsson.  

Rättens ledamöter har redan inlett  processen genom att i slutet av september hålla syn i Viscaria. Där deltog även representanter för 
 myndigheter, samebyar och andra sakägare. Mark och miljödomstolens huvudförhandling väntas resultera i ett avgörande under mars eller april.  

– Jag har den största respekt för att sakägare kan ha olika synpunkter. Samebyarna ställer sig negativa till en öppning av gruvan. Men vi har redan fått en bearbetningskoncession av Bergsstaten. Detta innebär att staten har bestämt att denna mark är mest lämplig för brytning av mineraler.

Flyttlederna för renarna ligger någon eller några kilometer bortanför Viscaria men vi försöker så gott vi kan att föra en aktiv dialog med samebyarna kring möjlig kompensation för de eventuella störningar på renskötseln som ändå kan tänkas uppstå i samband med gruvdriften, säger Jörgen Olsson. 

Ny på huvudlistan

Ett annat viktigt steg på vägen mot nystart av Viscariagruvan är Copperstone Resources notering på Nasdaq Stockholms huvudlista som ägde rum den åttonde december. Genom listningen blir Copperstone Resources även det första börsbolaget som har sitt säte i Kiruna. 

Detta kommer troligen att ytterligare stärka det goda renommé som Jörgen Olsson märker att bolaget har bland invånarna i Kiruna. Ett bra exempel på detta borde vara att omkring 800 Kirunabor har tecknat aktier i företaget. 

– Vi upplever ett stort medhåll från lokalsamhället. En viktig förklaring är att vi de senaste åren har spenderat väldigt mycket pengar och den absolut största delen av dem har gått till lokala företag i Kiruna, säger Jörgen Olsson som också är initiativtagare till det lokala  näringslivsbolaget “Kiruna växer”, där  kommunen, turist organisationerna och alla de större arbets givarna inklusive LKAB är medlemmar. 

– Genom “Kiruna växer” vill vi verka för ett attraktivare Kiruna med fler bostäder och ett bredare kulturutbud inte minst för  kvinnor. Vill man ha ett jämlikt samhälle och kunna  attrahera familjer att flytta till Kiruna så måste staden kunna erbjuda mer än skoter och fiske, för att uttrycka sig lite drastiskt.  

När kan då produktionen av kopparkoncentrat slutgiltigt komma igång i Viscaria? Jörgen  Olsson räknar högt och väger in ett antal tänkbara scenarier i ekvationen.  

– I ett bra case bryts den första kopparen i oktober eller november. Men att bryta är en sak. Sedan ska den processas. Att bygga ett 
 anrikningsverk tar två år. Jag hoppas att det första kopparkoncentratet kan komma att lämna Viscaria i slutet av 2026, säger Jörgen Olsson. ■