En ny Gigafactory ska driva den finländska ekonomin med 500 miljoner euro i skatteintäkter

Gigafabriken skulle också kunna använda lokalt producerat katodaktivt material, vilket minskar kostnader och miljöpåverkan. Illustration, Finnish Minerals Group

Finnish Minerals Group har sponsrat en studie av Ramböll som visar att byggfasen skulle skapa cirka 20 117 årsverken och cirka 714 miljoner euro i skatteintäkter.

En bedömning tyder på att en battericellsproduktionsanläggning i sydfinländska staden Kotka avsevärt skulle öka ekonomin och sysselsättningen och generera nästan 500 miljoner euro i nya årliga skatteintäkter.

Produktionens multiplikationseffekter

När den väl är i drift förväntas anläggningen ge cirka 9 898 årsverken och generera cirka 495 miljoner euro i nya skatteintäkter årligen. Denna bedömning tar hänsyn till anläggningens direkta ekonomiska inverkan, produktionens multiplikationseffekter och multiplikationseffekterna av konsumtionen från verksamheten i Finland.

Analysen baseras på en gigafabrik med 60 GWh årskapacitet. Matti Hietanen, VD för Finnish Minerals Group, säger att detta projekt avsevärt skulle kunna förbättra Finlands ekonomiska och sysselsättningslandskap, vilket gynnar alla samhällssektorer.

Förväntas öka Finlands BNP

Gigafabriken skulle också kunna använda lokalt producerat katodaktivt material, vilket minskar kostnader och miljöpåverkan. Bygget skulle kräva en investering på cirka 4,8 miljarder euro och skapa över 20 100 årsverken. Under sin drifttid beräknas anläggningen öka Finlands BNP med cirka 1,1 miljarder euro årligen, cirka 0,4 procent av Finlands BNP år 2022. En miljökonsekvensbedömning för Kotka-anläggningen pågår, koordinerad av Centrum för ekonomisk utveckling, transport, och Miljön för sydöstra Finland.

Källa: Yle Uutiset