Outokumpu redovisar stabilt resultat trots svagare marknad

Ståljätten Outokumpus kvartalssiffror visar att 2023 var ett utmanande år för företaget, skriver Karlskoga Tidning-Kuriren.

VD och koncernchef Heikki Malinen kommenterar rapporten:

”Vårt resultat 2023 var stabilt och vår justerade EBITDA uppgick till 517 miljoner euro. Under året såg vi en förändring i marknadsmiljön och andra halvåret var utmanande. Lagerminskningen hos distributörer närmade sig sitt slut under det andra kvartalet, men marknaden för rostfritt stål förblev dämpad under det sista kvartalet. Under 2023 minskade våra leveranser av rostfritt stål med 9 % jämfört med föregående år, vilket återspeglar en svagare marknad. Vi har vidtagit snabba, förebyggande åtgärder för att öka vår lönsamhet i hela företaget.

Nedgången på den europeiska marknaden märktes tydligt under det andra kvartalet och det tredje kvartalet var den lägsta nivån för affärsområde Europe. Sedan dess har återhämtningen på marknaden gått långsamt. För affärsområde Europe uppgick vår årliga justerade EBITDA till 148 miljoner euro och leveranserna av rostfritt stål minskade med 4% jämfört med föregående år. Lönsamheten påverkades negativt av väsentligt lägre priser på rostfritt stål och vårt resultat minskade från de exceptionellt höga nivåerna under 2021 och 2022”.