Sotkamo Silver lyfter med glans: Resultatvändning till miljonvinst

Företaget planerar för en förlängning av gruvans livslängd. Foto: Sotkamon Silver

Sotkamo Silver, ett företag som driver en silvergruva, vände förlust till vinst under 2023, med en imponerande resultatförbättring till 67 miljoner svenska kronor (cirka 5,9 miljoner euro) från ett tidigare underskott på cirka 3 miljoner euro året innan. Denna positiva utveckling kan främst tillskrivas en ökad silverhalt i malmen samt en uppgång i silverpriset på världsmarknaden.

Under det gångna året steg företagets omsättning med 10 procent, en uppgång som bolaget attribuerar till både högre silverinnehåll i den brutna malmen och stigande silverpriser internationellt. Den genomsnittliga silverhalten per ton malm ökade markant från 69 gram 2022 till 105 gram 2023, en förbättring som VD Mikko Jalasto förklarar med att företaget har kunnat bryta malm från djupare och rikare delar av gruvan.

Ökad livslängd planeras

Sotkamo Silver, beläget i Sotkamo och med en arbetsstyrka på 47 anställda, uppskattar att dess nuvarande malmreserver kommer att räcka för ytterligare 7–8 års utvinning. Företaget planerar för en förlängning av gruvans livslängd till åtminstone 2035 genom ett investeringsprogram som ska genomföras under de kommande två åren, med en mer detaljerad uppskattning att presenteras efter analys av nästa års borrningsprogram.

Källa:  Yle Uutiset