Råstålproduktionen i Sverige minskade i januari

Stränggjutna stålämnen. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Enligt Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion under årets första månad med 8,2 procent, jämfört med januari 2023.

Under januari 2024 tillverkades det i Sverige 372 000 ton råstål, vilket är en minskning med 8,2 procent jämfört med januari 2023.

– Råstålsproduktionen föll i fjol och vi ser att den utvecklingen har fortsatt även under årets första månad, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva råstålstillverkande anläggningar i Sverige.