Orano lanserar investeringsfond för deeptech-startup  

Uranutvinning. Foto: David Francois/Wikimedia Commons

Det franska kärnbränsleföretaget Orano har lanserat en investeringsfond med en grundplåt på 50 miljoner euro, som riktar sig till deeptech-start-ups som utvecklar cirkulära ekonomilösningar eller har avancerad industriell teknologi.

Fonden kommer att ledas av riskkapitalförvaltaren Supernova Invest, ett välkänt namn i det franska ekosystemet för investeringar i teknisk innovation.

Fonden kommer i första hand stödja franska och europeiska startups med hög potential inom områdena cirkulär ekonomi och avancerad industriell teknik, för att svara på utmaningarna inom avkarbonisering.

Man planerar att investera i ett 20-tal europeiska deeptech-företag i såddfinansierings- eller serie A-stadiet. De utvalda sektorerna är den cirkulära ekonomin (i synnerhet återvinning och produktion av strategiska material, förädling av industriella gemensamt genererade produkter, digital spårbarhet av material) och avancerad transformativ teknik som tjänar morgondagens industriella prestanda och ingenjörskonst (avancerade hanterings- och optimeringsprocesser, prediktivt underhåll, interventionell robotik i känsliga miljöer, simulering och föregripande av klimatpåverkan).  

David Claverie, finansdirektör för Orano, kommenterar:  

– Med den här fonden vill vi skapa fler synergier med deeptech-ekosystemen i Frankrike och Europa. Vår ambition här är att stödja startups med hög potential inom områdena cirkulär ekonomi och avancerad industriell teknik för att möta utmaningarna inom avkarbonisering.