LKAB föreslår temporära stopp av persontrafik

Malmvagnar. Foto: Wikimedia Commons

Urspårningar har resulterat i att LKAB har ackumulerat överdrivet stora lager av järnmalm, vilket motsvarar en mängd på 600 fullastade tåg, enligt rapportering från Ekot. Normalt sett avgår 14 fullastade tåg dagligen.

De två urspårningarna på malmbanan som har inträffat under det senaste halvåret har bidragit till denna situation. För att hantera denna utmaning föreslår bolaget temporära stopp av persontrafiken, rapporterar Ekot

– LKAB har under en lång tid fört samtal med Trafikverket hur vi skulle kunna höja kapaciteten i det befintliga systemet eftersom vi i nuläget inte kan leverera all järnmalm som vi kan producera. Man måste vända på alla stenar för att få upp kapaciteten, en av dem kan vara pausa persontrafiken under vissa perioder, säger LKAB:s presschef Anders Lindberg till Ekot.

Anders Lindberg säger till Ekot att bolaget har gjort betydande interna investeringar för att lösa problemet, inklusive nya vagnar och en ny lokverkstad, vilket kostat uppemot en miljard. Tyvärr har dessa åtgärder inte varit tillräckliga.

– I värsta fall, om det här inte löser sig, kan vi inte fortsätta producera. Vi kan inte fortsätta producera om vi inte får betalt av våra kunder och det får vi inte om produkterna ligger kvar på lagret, säger Anders Lindberg på Ekot.

LKAB föreslår att persontrafiken kan stoppas under vissa perioder som en lösning på problemet. De hoppas dock på lång sikt att ett dubbelspår ska byggas, vilket de anser skulle vara den bästa lösningen för alla inblandade parter.