Oro inom LKAB över långsam utbyggnad av fossilfri el

Foto: Sgtred/Wikimedia Commons

I en kommentar till SSAB:s investeringsbeslut i Luleå säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström att han ser det som ”en stark signal för vår planerade övergång till fossilfri järnsvamp i Gällivare”.

– Det innebär en ökad säkerhet och trygghet om vägen framåt inför LKAB:s framtida investeringsbeslut i Hybritdemon, vilket är första steget i den successiva omställning vi planerar.

Men i kommentaren framgår också att LKAB ser med oro på de långa tillståndsprocesserna för en  kraftig utbyggnad av ny fossilfri elproduktion. De kan bromsa upp takten i LKAB:s egna investeringsplaner, varnar bolaget.

”Takten som LKAB kan hålla i utbyggnaden kommer bland annat att vara beroende av effektiva tillståndsprocesser och en fortsatt kraftig utbyggnad av ny fossilfri elproduktion för att säkra tillgång till el och konkurrenskraftiga priser”.

– Omställningen i Sverige hindras fortsatt av tidskrävande och oförutsägbara tillståndsprocesser. Vi har redan tvingats skjuta tidplanen för Hybritdemon till slutet av 2027 med stor risk att det skjuts in i 2028, säger Jan Moström.