Cyberattack bakom metallåtervinnarens jätteförlust – tapp på mellan 15 och 20 miljoner euro

Derichebourg är en fransk metallåtervinnare och städkoncern. På bilden en sopbil från företaget. Foto: Kevin B/Wikimedia Commons

Derichebourg, en fransk städkoncern tillika specialist på metallåtervinning, meddelar att en cyberattack mot dess operativa system i slutet av november i fjol, orsakat företaget förluster på mellan 15 till 20 miljoner euro. Koncernen anser det därför "osannolikt" att de kommer att uppnå sitt årliga lönsamhetsmål, satt till ett överskott på 350 miljoner euro för 2024. Den ekonomiska effekten av cyberattacken blev med andra ord osedvanligt långtgående.

Cyberattacken slog till mot företaget natten mellan den 9 och 10 november 2023. Till följd av intrånget som även drabbade ett dotterbolag låg ”den huvudsakliga programvaran för drift tillfälligt nere”, förklarade ledningen i ett pressmeddelande, vilket ledde till att vissa ”tjänster tillfälligt fungerade långsammare”. Företaget meddelade i ett andra pressmeddelande daterat den 30 november, att "dess IT-aktiviteter, i Frankrike och internationellt", gradvis återupptagits.

På grund av denna cyberattack minskade koncernens marginaler för månaderna november, december och "i mindre utsträckning januari". "Administrativ förseningar" men också brist på "adekvata verktyg för aktivitetshantering" anges som orsaker till att förlusten kunde bli så stor.