Nordisk Bergteknik förlänger ramavtal med Boliden – värt en halv miljard

Arkivbild.

Nordisk Bergteknik har, via dotterbolag, förlängt det befintliga ramavtalet med gruvbolaget Boliden avseende produktionsborrning i dagbrott. Värdet på uppdraget väntas uppgå till 500 miljoner krono över avtalstiden, och rapporteras löpande inom segmentet Berg Sverige.

Avtalet avser produktionsborrning i dagbrott vid koppargruvan Aitik och löptiden för det ursprungliga ramavtal som tecknades under 2020 var fem år med möjlighet till två års förlängning. Efter omförhandlingar har ett nytt avtal, med start 2024 och en löptid på ytterligare tre år med möjlig förlängning om ytterligare tre år, tecknats.

– Gruvindustrin har utvecklats till att bli en betydande del av vår affär och utgör även en viktig pusselbit i att möjliggöra den gröna omställningen. Med vår moderna maskinpark, långa erfarenhet och breda kompetens inom berghantering och grundläggning är vi många gånger den mest attraktiva och långsiktiga samarbetspartnern, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB, i ett pressmeddelande.

För Nordisk Bergteknik har tjänsteområdet gruv- och prospekteringsborrning de senaste åren expanderat via nya kunder. Tjänsteområdet svarar i dagsläget för närmare 15 procent av koncernens totala intäkter.