Gruvföretaget Rio Tinto utför geofysiska flygmätningar med drönare i finländska Karelen

En kameraförsedd drönare i aktion. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Bengt Oberger, CC BY-SA 4.0

Det globala gruvföretaget Rio Tinto har inlett drönarbaserade flygmätningar i Tohmajärvi och Kitee, beläget i Karelen, för att undersöka områdets geologiska förutsättningar. Dessa mätningar är en del av en förberedande undersökningsfas som kan leda till framtida gruvdrift.

Drönarna som används för dessa mätningar är utrustade för att samla in data om bland annat markens magnetism, gravitation, elektrisk ledningsförmåga och radioaktivitet. Det är viktigt att notera att drönarna inte använder kameror eller videoutrustning under dessa flygningar.

Fokus på potentiella mineralresurser

Rio Tinto söker specifikt efter mineraler som litium, nickel och kobolt, vilka är viktiga komponenter i tillverkningen av bland annat batterier och elektronik. Dessa flygmätningar markerar ett första steg i processen att utforska regionens potential för gruvdrift. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), den finska säkerhets- och kemikalieadministrationen, godkände förra året företagets ansökan om gruvrättigheter i området.

Mätningar utan störningar

De geofysiska mätningarna genomförs på ett avstånd av cirka 40 meter över marken och med drönare som är nästan ljudlösa. Detta minimerar störningar för både människor och djur i området. Drönarna följer noggrant utstakade flygvägar med regelbundna mellanrum på 30 meter för att täcka de områden som är av intresse för undersökningen.

Geofysiska undersökningar från luften

Rio Tintos projekt i Tohmajärvi och Kitee fortsätter fram till slutet av maj, och området är av stort intresse då det tidigare varit under undersökning av Geologian tutkimuskeskus (GTK) för dess potentiella litiumtillgångar.

Denna undersökning är av särskilt intresse då efterfrågan på litium och andra viktiga mineraler väntas öka i takt med den globala övergången till grönare energilösningar. Om området visar sig ha kommersiellt gångbara mineralresurser kan detta ha en betydande inverkan på regionens ekonomi och Sveriges position på den globala gruvmarknaden.

Källa: Yle Uutiset