Så ska de initiala riskerna med prospektering minska

Från vänster Therese Bejgarn, Lennart Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Malå, Anneli Wirtén, Jonas Lundström från Region Västerbotten, Erik Fjällström och Maria Tuomi från Boliden samt Johan Sjöberg från EMX Royalty Corporation. Foto: Åsa Thulin, SGU

Regeringen har beslutat att kraftigt öka satsningarna på mineralinformation i SGU:s mineralinformationskontor och borrkärnearkiv i Malå. Nyligen besökte SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén för att berätta vad de nya satsningarna kommer att innebära.

Kontoret i Malå i Västerbotten är ofta första anhalt för många prospekteringsbolag, såväl svenska som utländska, när de ska investera i Sverige.

– Prospektering och gruvetablering är varken enkelt eller går snabbt att genomföra. Men ju snabbare vi kan börja med mer riktad kartläggning, bättre och utökad service till i synnerhet prospekteringsföretagen, desto bättre. De insatser vi nu kommer att göra är för att öka chanserna att prospektörer ska leta på ”rätt ställe” och på så sätt minska den initiala risk som prospektering och relaterade investeringar i prospektering innebär, sade Anneli Wirtén.

Therese Bejgarn, tillförordnad chef för SGU:s enhet för mineralinformation och gruvnäring, tillade:

– I dag har vi haft tillfälle att informera och diskutera om vad satsningen på SGU:s verksamhet i Malå betyder i praktiken. Med fler anställda och med utvecklade förmågor på mineralinformationskontoret hoppas vi att bättre kunna stötta branschen och lyfta fram Malås roll som en viktig knutpunkt för prospektering och gruvnäring.