Adriatic Metals rekryterar tidigare BHP-chef till styrelsen

Tyler har också samlat erfarenheter av polymetallisk underjordsbrytning som chef för BHP. Foto: Adriatic Metals

Adriatic Metals, med fokus på Europa, har rekryterat Laura Tyler, tidigare chef på världens största gruvbolag BHP, till sin styrelse. Hennes tillsättning som styrelseledamot är effektiv från den 1 juli. Laura Tyler tillträder som styrelseledamot. 

Hon har 30 års erfarenhet inom gruvindustrin och är specialist på tekniska, teknologiska och säkerhetsmässiga tillämpningar för förstklassiga projekt globalt. Under sin 20-åriga karriär på BHP, mellan 2005 och 2024, har hon haft flera framstående roller, bland annat som företagets första tekniska chef med fokus på digital transformation, samt som chef för Olympic Dam, chefsgeovetare och stabschef åt BHP:s VD.

- Laura Tyler är ett mycket välkommet tillskott till styrelsen. Hennes exceptionella kunskap om de tekniska komplexiteterna inom gruvdrift och produktion från polymetalliska malmkroppar, samt hennes förmåga att anamma och implementera de senaste teknologierna inom gruvindustrin, är ovärderlig, säger ordförande Michael Rawlinson.

Adriatic metals och företagets verksamhet

Adriatic Metals är inriktat på att utveckla höghaltiga silverprojekt i Europa, med fokus på Vares-projektet i Bosnien och Hercegovina, samt prospektering vid Raska-projektet för bas- och ädelmetaller i Serbien.

Vares-projektet, som är företagets flaggskepp, innefattar några av de mest lovande silverfyndigheterna i regionen. Raska-projektet i Serbien utgör en viktig del av Adriatics strategi att bredda sin prospektering och utvinning av värdefulla metaller i Europa.

Fokus på hållbar och modern gruvdrift

- Lauras kompetens, tillsammans med hennes förståelse för högsta säkerhetsnivåer, styrning och mångfald, stämmer perfekt överens med Adriatics företagsfilosofi och fokus på hållbar och modern gruvdrift i Europa, fortsätter Rawlinson.

Källa: Adriatic Metals