ABB lanserar kampanjen ”Do More With Digital”

ABB arbetar för närvarande tillsammans med andra globala teknikföretag för att integrera funktioner som generativ AI i ABB Ability, en svit av industriprogramvara. Bild: ABB

ABB har nyligen lanserat “Do More With Digital” - en global kampanj som belyser möjligheterna för processindustrin att förverkliga sin fulla potential genom digital transformation.

Enligt ABB har dessa industrier svårt att  ställa om på grund av produktionsvolymen, verksamhetens placering, energi- och värmekemi och många andra faktorer.

– Processindustrin är en av grundbultarna inom svensk ekonomi, men står också inför utmaningar inom säkerhet, produktivitet och miljöpåverkan. Digitalisering är en av nycklarna för att möta dessa utmaningar, där kampanjen Do More with Digital hjälper dessa företag vidare i sina nödvändiga digitala transformationsresor, säger Torbjörn Ottosson, ABB Head of Process Industries i Sverige, i ett pressmeddelande, och han tillägger:

– Med avancerade digitala lösningar kan processindustrin fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata, effektivisera sina operationella processer och övervaka och styra sina verksamheter på distans. Detta leder i sina tur till högre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.

ABB arbetar för närvarande tillsammans med andra globala teknikföretag för att integrera funktioner som generativ AI i ABB Ability, en svit av industriprogramvara, för att stödja industriföretag att förbättra datainsamling, låsa upp insikter som ofta finns dolda i operativ data och möjliggöra vinster i effektivitet och produktivitet.