Tysklands armé beställer upp till 6 500 transportfordon från Rheinmetall - ett köp på minst 3 miljarder euro 

De tyska fordonen ska levereras i viktklasserna 3,5, 5 och 15 ton. De första av denna typ av UTF 5t- och 15t-fordon mottog Bundeswehr 2018, då de ersatte mycket äldre utrustning. Under de senaste sex åren, innan det senaste avtalet, har totalt 3 271 av dessa fordon levererats. Foto: Presseportal, RMMV GmbHFotograf kredit: Carl Schulze

De första 250 nya fordonen ska vara i bruk redan i november i år. Tyska försvarsmakten Bundeswehr tecknade nyligen ett ramavtal om att beställa upp till 6 500 opansrade transportfordon under de kommande sju åren.

Fordonen kommer att beställas från Rheinmetall MAN Military Vehicles, rapporterar den tyska försvarsteknologitidningen Soldat&Technik.

Affärer med Sverige

Sverige är en av de länder som har haft affärer med Rheinmetall. Under de senaste åren har det svenska försvaret investerat i olika system och fordon från företaget för att stärka sin försvarsförmåga. Ett exempel är köpet av pansarfordon som används av den svenska armén i olika operationer och övningar. Dessa fordon har visat sig vara robusta och pålitliga, vilket är avgörande för att säkerställa effektiviteten i militära insatser.

För den nya beställningens första 610 fordon har medel redan budgeterats: 312 miljoner euro. De första 250 fordonen ska vara i drift redan i november i år.

Stor order

Utifrån värdet av den första delen av beställningen kan man anta att om alla beställningar i ramavtalet genomförs, kommer det totala värdet av inköpen att uppgå till minst tre miljarder euro.

UTF-fordonen används för arméns logistik, både under militärövningar och i andra sammanhang. De kan transportera till exempel kommandon och informationssystem, fjärrstyrda vapentorn och skyddsutrustning. Som NATO-medlem stärker Tyskland också NATO:s försvarsförmåga med detta köp.

Rheinmetall och företagets affärer med Sverige

Rheinmetall är ett tyskt försvarsföretag med lång historia och omfattande erfarenhet inom militärteknologi. Företaget är känt för att tillverka en mängd olika militära system och utrustning, inklusive pansarfordon, artilleri, luftvärnssystem och ammunition. Rheinmetall har en stark närvaro i flera länder och har etablerat sig som en pålitlig leverantör av militär utrustning globalt.

Rheinmetall har också varit involverat i utvecklingen av nya teknologier och system för det svenska försvaret. Genom samarbeten och partnerskap har företaget bidragit till att förbättra Sveriges militära kapacitet och säkerhet. Detta inkluderar allt från avancerade stridssystem till integrerade kommunikationslösningar som förbättrar samordningen och effektiviteten på slagfältet.

Källa: Soldat & Technik