Förlust för Alcoa

Foto: Brian Stansberry

Den amerikanska aluminiumtillverkaren Alcoa redovisar ett justerat resultat på 0,04 dollar per aktie (0,33) för det fjärde kvartalet, när bolaget traditionsenligt inledde rapportsäsongen.

Marknadens prognos låg vid 0,03 dollar, enligt Zacks.

Ojusterat blev resultatet -0,39 dollar per aktie (0,11). Justeringen är hänförlig till kostnader för att stänga fabriker och skatteförändringar.

Omsättningen uppgick till 5,2 miljarder (6,4), väntat var 5,2 miljarder. Organisk tillväxt från aerospace och förvärv bidrog positivt medan lägre aluminiumopriser och valutaeffekter tyngde.

Alcoa spår att 2016 blir ytterligare att starkt år för aerospace-segmentet med en marknadstillväxt på 8-9 procent med stöd av robust efterfrågan på flygplan och jetmotorer.

För personbilar spås en marknadstillväxt på 1-4 procent globalt med 1-5 procents tillväxt i Nordamerika.

För tunga lastbilar och släp spås marknadstillväxten globalt hamna mellan -3 till +1 procent. I Nordamerika spås marknaden minska med 19-23 procent efter en stark avslutning på 2015. Produktionen i det fjärde kvartalet var den högsta som noterats, skriver bolaget.

Förpackningsmarknaden väntas växa med 1-3 procent globalt. Byggmarknaden väntas växa med 4-6 procent både globalt och i Nordamerika. För industriella gasturbiner spås en marknadstillväxt på 2-4 procent.

Bolaget spår ett globalt underskott på aluminium på 1,2 miljoner ton och ett underskott på aluminiumoxid på 2,8 miljoner ton. Orsaken är att kapacitet läggs ned globalt.

Den totala efterfrågan på aluminium väntas stiga 6 procent till 60,5 miljoner ton. Efterfrågan på aluminium väntas dubblas från 2010 till 2020. Halvvägs ligger efterfrågeutvecklingen lite före den prognosen.

Alcoa väntar sig slutföra uppdelningen av bolaget i två separata noterade bolag under den andra halvan 2016, skriver bolaget i rapporten.

Bolaget som kommer att omfatta bolagets mervärdesskapande verksamheter hade intäkter på 13,5 miljarder dollar 2015 och en justerad ebitda på 2,0 miljarder.

Upstream-affären hade intäkter på 11,2 miljarder och en justerad ebitda på 2,0 miljarder.

Bolaget har program på plats som siktar på att realisera besparingar på 650 miljoner i mervärdesbolaget och 600 miljoner i upstream-bolaget.

(SIX News)