Prisrallyt på nickel brutet

Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons

Den väntade elbilsboomen och den därmed ökande efterfrågan på elbilsbatterier har inte fått priset på nickel – som är det viktigaste råmaterialet i bilbatterierna – att fortsätta rusa. Benchmarkpriset på nickel på London Metal Exchange steg 50 procent från mitten av juni i år till 1 november, då nickelpriset nådde 13 000 dollar per ton vilket var den högsta noteringen på två år. Många förväntade sig att nickelpriset skulle fortsätta öka, drivet av en stark efterfrågan på laddningsbara elbilsbatterier. Men sedan dess har nickelpriset gått tillbaka till omkring 12 000 dollar per ton vid mitten av november.

En svagare marknad för rostfritt stål bidrar också till att dämpa efterfrågan på nickel. Hälften av den globala nickelförbrukningen står Kina för, främst stålverk som producerar rostfritt stål.

Enligt Nornickel, en av världens största nickelproducenter, är dessutom tillgången på nickel tillräckligt stor för att mätta den globala efterfrågan fram till 2022.