Kanada satsar på fossilfri aluminiumtillverkning

Foto: Alcoa

Aluminiumtillverkning är enormt resurskrävande och bidrar till stora koldioxidutsläpp. Ett av världens största aluminiumproducerande länder är Kanada, som nu sätter stora förhoppningar till en nyupptäckt process som ska möjliggöra koldioxidfri aluminiumtillverkning i kommersiell skala.

Under en högtidlig ceremoni offentliggjorde Kanadas premiärminister Justin Trudeau, Apples vd Tim Cook samt koncerncheferna från Alcoa och Rio Tinto lanseringen av Elysis, ett joint venture-företag vars mål är införa den miljövänliga tillverkningsprocessen i aluminiumsmältverk.

Om metoden implementeras Kanadas samtliga befintliga aluminiumsmältverk skulle den kunna få bort 6,5 miljoner ton utsläpp av växthusgaser, berättade initiativtagarna. Det motsvarar utsläppen från 1,8 miljoner bilar.

Att Apple är med i projektet har att göra med att de också har intresse av att hitta ett miljövänligare sätt att massproducera aluminium till sina produkter.

– Det här är en revolutionerande smältprocess som kan ge en betydande minskning av koldioxidutsläppen, sa Rio Tintos koncernchef J-S Jacques, enligt Mining.com