Arktiska regionen öppnar upp för prospekteringsteam

Oljeplattform i Alaska. Foto: US Pacific Command via Flickr

Arktis blir alltmer intressant för företagen. Olja, naturgas och andra råvaror börjar fånga uppmärksamheten hos prospekteringsteam.

Under 2017 slog Norge rekord i antalet provborrningar efter olja och gas i Arktis och Barents hav. 

Sammanlagt planerades 15 borrningar ifjol, två fler än det tidigare toppåret 2014 och på Oljedirektoratet är man mycket nöjda.

– Detta är en markant ökning och visar en väldigt glädjande utveckling i Barents hav, sa oljedirektör Bente Nyland nyligen på Barentshavkonferensen i Hammerfest.

Medan den globala uppvärmningen orsakar skador på större delen av vår miljö, gör den smältande isländska isen det lättare att utnyttja värdefulla mineraler och bränslen. Ungefär 25 procent av världens olje- och naturgasreserver anses ligga under arktiska regionens is. Stigande temperaturer gör det lättare för sjöfarten att navigera i området.

Men vem kan ställa anspråk på de råvaror som finns i arktiska regioner? I grund och botten omfattar angränsande länder en sektor som motsvarar längden på den arktiska kusten. Men även andra länder ställer krav på Arktis och dess energikällor.

Enligt internationell rätt når ett lands territorium 200 nautiska mil från kusten.

Letandet efter olja och naturgas har börjat bland energibolagen. De är beredda att flytta in till Arktis och börja borra, men bara om det är ekonomiskt genomförbart.

Det kan inte vara fallet för alla företag. Skifferolja, som finns i stora mängder i Great Plains-regionen i USA, har gjort energin billigare. Nyligen stoppades ett ryskt energiprojekt i Arktis eftersom det visade sig att produktionskostnaderna skulle vara för höga.

Å andra sidan finns det miljöaspekter som måste tas till hänsyn. Oljebolag vill inte bli skyldiga för att ha utnyttjat en mycket känslig region. En amerikansk kommission har bekräftat att borrning i Arktis är mycket riskabelt och farligt för naturen.

Klimatologer förutsäger att stora områden i Arktis kommer om några årtionden vara helt isfria under sommarmånaderna. Transporterna mellan Arktis och Europa eller Nordamerika kan genomföras betydligt snabbare än tidigare.

För närvarande transporterar vissa energibolag redan varor mellan Europa och Asien via den Rysslands arktiska kustremsa. Ett viktigt argument hos bolagen är möjligheten att kunna komma bort från den konfliktpräglade Mellanöstern. Energibehovet blir då en av huvudorsakerna till att investera i Arktis.