Detalj- och generalplanen godkänd för batterifabriken i Vasa

Intill flygfältet i Vasa planerar man för två batterifabriker fördelade på fyra industritomter. Foto: Vasa stad

Planerna för ett extremt stort industriområde i Vasa och Korsholm är nu lagliga. Det enda som fattas nu är infrastruktur och industri.

Nyligen sade amerikanska Tesla och svenska Northvolt nej till Vasas gigaområde. Nu hoppas Finlands näringsminister Mika Lintilä i stället kunna övertyga asiaterna. Även en del ryska företagare har anmält intresse.

I början av oktober godkändes detalj- och generalplanerna av respektive kommuners fullmäktige. Sex veckor senare har beslutet vunnit laga kraft.

– Det huvudsakliga målet för planen är en batterifabriks ska förläggas på området. Men både underleverantörer till batterifabrikerna och annan industri ska också kunna etablera sig på området, säger Päivi Korkealaakso, planläggningschef på Vasa stad, i ett pressmeddelande.

Det nya industriområdet ligger strax intill flygfältet i såväl Vasa som i Korsholm. Vasas del av området heter Långskogen, Korsholms del heter Granholmsbacken.

Vasa och Korsholm samsas också om det största av de fyra stora industrikvarter som planerna tillåter. Det ligger alltså i båda kommunerna. Största möjliga byggnadsytan i det kvarteret är knappt 200 hektar.

Transportförbindelserna till området är goda. I närheten löper såväl järnväg som riksväg 3 och riksväg 8.

Inom de kommande åren ska nya gator, vägar och räls byggas i området. För att trafiken ska flyta behövs broar, rondeller och anslutningar, nya cykelvägar och en mängd annat.