De hamstrar sällsynta jordartsmetaller

Foto: Lynas

I krig kan en god idé vara att hamstra bristvaror – och det är just vad det australiska gruvföretaget Lynas gör. Lynas är störst på sällsynta jordartsmetaller i världen efter kinesiska företag och under det pågående handelskriget mellan USA och Kina har Kina hotat att strypa exporten av de efterfrågade metallerna. I det läget har Lynas meddelat sina aktieägare att de kommer att lägga upp lager av de två metallerna neodym och praseodym, nyckelkomponenter i permanentmagneter som återfinns vindkraftverk och elbilar bland annat, åt sina strategiska kunder. Hela produktionen kommer oavkortat gå till att fylla på befintliga lager, meddelade Lynas i början av sommaren. Vid kvartalets slut räknar bolaget med att ha samlat på sig 250 ton neodym och praseodym. 

Oron för en framtida, skriande brist på sällsynta jordartsmetaller har också haft gynnsam effekt på Lynas resultat. I slutet av augusti redovisade man en nettovinstökning på 50 procent på motsvarande nästan 50 miljoner euro.

Lynas planerar nu att bygga två nya anläggningar för bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, den ena i Australien och den andra i Texas, USA.

Lynas står för omkring 13 procent av den globala produktionen av sällsynta jordartsmetaller.

Källor: L’Usine Nouvelles, Les Echos