SKF inviger nytt underhållscenter som ska serva gruvindustrin

Foto: SKF

SKF inviger i dag den 21 januari ett nytt underhålls- och reparationscenter i Frankrike för stora lager som främst används i gruvutrustning. Det rapporterar branschsajten L’Usine Nouvelle.

Det är en investering på 11 miljoner euro i SKF:s befintliga anläggning i Saint-Cyr-sur-Loire.

I en ombyggd industribyggnad på 2300 kvadratmeter kommer lager på upp till sex meter i diameter servas.  

De mycket stora lagren används i tunnelborrningsmaskiner och borriggar för drivning av gruvorter, stenbrott och tunnlar. Främsta avnämarmarknader är Australien, Sydafrika, Östeuropa och Ryssland.