Länsstyrelsen överklagar Cementas tillstånd att öka täktverksamheten

Foto: Cementa

Länsstyrelsen har överklagat mark- och miljödomstolens dom om Cementas utökade täktverksamhet till miljööverdomstolen.

Det var den 17 januari som Cementa fick tillstånd till fortsatt och utökad brytning av sten i området Filehajdar i Othem. Länsstyrelsen anser att domen är felaktig och bör upphävas. Det skriver Gotlands Allehanda.

Exakt varför länsstyrelsen överklagar domen utvecklas inte. Länsstyrelsen har begärt anstånd med att utveckla grunderna till den 6 mars.