Solcellsanläggning ska försörja järnmalmsgruva med el

Foto: Rio Tinto

Rio Tinto har godkänt en investering på 98 australiska miljoner dollar i en solcellsanläggning som ska försörja järnmalmsgruvan Koodaideri i den malmrika Pilbara-regionen i västra Australien på. I investeringen ingår ett energilagringssystem som hjälpa med elförsörjningen av hela Pilbara-regionen, uppger Rio Tinto.

Solcellsanläggningen med en kapacitet på 34 megawatt förväntas täcka hela Koodaideris elbehov när den kan producera som mest och cirka 65 procent av behovet när den startar upp i slutet av 2021.

Anläggningen som kommer att bestå av omkring 100 000 paneler blir Rio Tintos andra solcellsanläggning i Australien.