Tyck till om tullkvoterna för stålimport

Foto: Szalax/Wikimedia Commons

EU-kommissionen ser nu över skyddsåtgärderna som riktas mot stål och behöver få in synpunkter från företagen inför eventuella revideringar. Synpunkterna kan skickas direkt till kommissionen senast 29 februari 2020.

Översynen omfattar bland annat nivån på vissa kvoter, tilldelningen av kvoter samt listan med utvecklingsländer som är undantagna från skyddsåtgärderna. Kommissionen tar även emot synpunkter på andra aspekter som kan ha förändrats sedan åtgärderna infördes.

Den 31 januari 2019 införde kommissionen skyddsåtgärder för import av ett antal stålprodukter till EU. Skyddsåtgärderna löper i tre år och består av tullkvoter som sätter ett tak för hur mycket av en viss produkt som kan importeras till EU utan att drabbas av en skyddstull på 25 procent.