”Vi kan inte leva på gamla meriter hur länge som helst”

Foto: Boliden

Mikael Staffas, vd Boliden, har valts till ny ordförande för Svemin – branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter. På frågan vilken han anser vara Svemins viktigaste fråga just nu svarar han miljötillståndsprocesser, som han inte tycker fungerar som de ska i dag.  

– Gruvbranschen har en lång och stolt historia men vi kan inte leva på gamla meriter hur länge som helst. Vi är helt beroende av att tillståndsprocesserna fungerar vilket de inte gör idag. Här måste det ske ett snabbt och reellt politiskt ansvarstagande.

Under den pågående coronakrisen tycker han att det är viktigt att produktionen i gruvorna fortsätter så normalt som möjligt.

– Framförallt handlar det naturligtvis om att erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser även i dessa tider. Det är också viktigt att produktionen fortgår så normalt som möjligt. Vi är i en samhällsviktig bransch och vi kommer att uppleva både hög- och lågkonjunkturer. Om vi ska kunna hantera dessa är det naturligtvis så att våra rambetingelser inte kan skilja sig för mycket mot konkurrenternas i andra delar av världen, säger Mikael Staffas.