Eurofer ”djupt besviken” på EU:s passivitet

Foto: Eurofer

Stålbranschföreningen Eurofer och organisationen IndustriAll European Trade Union skriver i ett gemensamt pressmeddelande den 30 juni att de är djupt besvikna över EU:s beslut att inte justera den tullfria importkvoten för stål mot bakgrund av den kollapsade efterfrågan på stål i EU.  

– Det här är den värsta krisen som vi har sett på decennier och den innebär ett misslyckande när det gäller att utnyttja skyddsverktyget i största möjliga utsträckning. Detta kan riskera tusentals arbetstillfällen och kosta skattebetalarna miljarder om de efterföljande stängningarna av stålanläggningar i hela Europa inte kan förhindras med andra medel, säger Luis Colunga, vice generalsekreterare för IndustriAll Europe.

– Vi behöver ett akutmöte med EU:s beslutsfattare. Tillsammans kan vi arbeta med lösningar för att rädda den strategiskt viktiga europeiska stålsektorn, tillägger Colunga.

– Vi har sett en kollaps på 50 procent av EU:s efterfrågan på stål sedan mars, men den tullfria importkvoten har höjts ytterligare. Objektivt sett är det obegripligt. Vi hade förväntat oss ett tydligt beslut till förmån för den europeiska industrin. Det har inte hänt. De resulterande marginella, tekniska förändringarna kan hjälpa en eller annan stålproduktgrupp men de flesta av våra branscher har blivit kvar i kylan, säger Axel Eggert, generaldirektör för Eurofer.