EU-kommissionen uppdaterar lista över kritiska råvaror

Litiumbatterier. Foto: SGU

EU-kommissionen har uppdaterat sin lista över kritiska råvaror. Listen innehåller nu 30 material, jämfört med 15 material från den tidigare listan från 2017. Bland nytillskotten märks batterimetallerna litium och strontium. Även bauxit och titan finns med på den nya listan.

Enligt kommissionens bedömning kommer det att behövas upp till 18 gånger mer litium och fem gånger mer kobolt 2030 för att unionen ska kunna uppnå sitt klimatmål.

Tillgången på kritiska råvaror är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. Bristen på de kritiska råvarorna påverkar möjligheterna till att ta fram den teknik som behövs för energiomställning och klimatåtgärder, enligt SGU.