Svag olje- och gasmarknad försvårar notering av Sandvik Materials Technology

Bild: Sandvik

Sandviks planerade börsnotering av specialstålaffären, SMT, som är det tredje och minst lönsamma affärsområdet inom koncernen, kan försvåras av SMT:s höga exponering mot den svaga olje- och gasmarknaden. Det kan få Sandvik att avvakta med en avknoppning av affärsenheten.

 Ska bolaget särnoteras vill man se en bra utveckling. Botten av konjunkturen är förvisso nådd, men SMT:s lönsamma exponering mot olje- och gassektorn är ett bekymmer. Utsikterna är dystra och inte bara kortsiktigt, säger Pareto Securities verkstadsanalytiker Anders Roslund, till Dagens Industri.

 Handelsbanken förutspår att noteringen av SMT kommer äga rum under 2021.