Utmärkelsen Årets industriminne 2020 går till Jädraås samhälle

Foto: Svenska industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2020 till Jädraås samhälle i Ockelbo kommun i Gästrikland. Utmärkelsen delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma Sveriges industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Jädraås samhälle tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2020 motiveras med att ett stort ideellt engagemang som visar att industriarv kan generera platsutveckling i ett samhällsperspektiv. Utmärkelsen gäller samhället som helhet och det gemensamma arbetet med tyngdpunkter i bruksanläggningarna, museijärnvägen och skogsarbetarbyn.

Hela samhället blev en följd av bygdens industrialisering, som tog sin början när Jädraås hytta anlades 1856. Från ingenting växte trakten till 2 000 invånare, men sedan såväl järnhanteringen som järnvägen lagts ned återstår idag 200 bofasta och många minnen från bruksepoken. Flera olika föreningar i Jädraås arbetar nu aktivt med att bevara dessa industriminnen.

Föreningen Jädraås bruk äger och förvaltar den stora hyttan med dubbla masugnar och rostugnar samt Lancashiresmedjan med valsverk, ånghammare och ångmaskin. Bruket är ett av besöksmålen inom Järnriket Gästrikland.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer.