Skrotåtervinning kan minska metallefterfrågan

AP/TT: Aluminiumrullar vid en kinesisk fabrik. Arkivbild.

Flera producenter av råvaror som aluminium, järn och koppar kan få det tufft de kommande årtionden. Enligt Wood Mackenzie kan behovet av primäraluminium halveras fram till 2040, medan järn- och kopparefterfrågan kan minska med en dryg tredjedel.

Orsaken som konsultbolaget pekar ut i sin rapport, som handlar om framtidens gruvdrift, är förväntat ökade krav på att återvinna metallskrot.

I en modig framtida värld kan skrot ses som en värdefull resurs snarare än sopor, säger rapportförfattaren Renate Featherstone.

Mindre utsläpp

Att framställa ny aluminium kan leda till hela 25 gånger så stora koldioxidutsläpp som att återvinna metallen. Utsläppen för stål kan på motsvarande sätt halveras.

Det är svårt att avgöra hur mycket metall som återvinns, men Wood Mackenzie uppskattar att det rör sig om 56 procent. Ökningen skulle kunna bli relativt modest, och stiga till 60 procent år 2040. Men i ett mer extremt scenario, till följd av kraftigt ökade utsläppskrav, skulle återvinningen kunna stiga till 95 procent år 2040, vilket är det exemplet där efterfrågan på primäraluminium kan minska med 47 procent, för järn 35 och för koppar 34 procent.

Gruvor behövs

Trots det kommer det finnas behov av gruvbrytning och framställande av primärmetaller även i framtiden, dels för att efterfrågan generellt kommer att stiga, dels för att vissa produkter kräver det.

Medförfattaren Julian Kettle konstaterar att det finns flera fördelar med återvinning: mindre utsläpp, miljömässig hållbarhet och en säker tillgång.

Du har all den här fantastiska skroten i ditt eget land. Du behöver inte leta dig utåt, du behöver inte importera. Du behöver bara hantera det, säger Kettle.