Botnia Exploration får miljötillstånd för två nya guldgruvor

Foto: Botnia Exploration

Mark- och miljödomstolen har nyligen beviljat Botnia Exploration AB miljötillstånd gällande gruvverksamhet (gruvbrytning och anrikning) för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken.

Guldfyndigheterna är belägna i Vindelgransele i Västerbotten.  

– Det är mycket tillfredsställande att vi äntligen erhållit tillstånd för våra guldgruvor i Vindelgransele och vi ser fram emot att ta tillståndet i anspråk. Det är de första nya gruvorna sedan 2005 som erhållit tillstånd enligt den nuvarande miljöbalken. Detta besked visar att det faktiskt är möjligt att få tillstånd att etablera nya gruvor i Sverige och kan förhoppningsvis tillföra optimism för hela den svenska gruvbranschen samt att även få andra positiva effekter, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration, i ett pressmeddelande.

Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i Vindelgranseleområdet sedan 2009 med fokus på två guldfyndigheter - Vargbäcken och Fäbodtjärn.

Båda fyndigheterna innehåller guld i kvartsgångar, Fäbodtjärn med höga halter lämpliga för underjordsbrytning och Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för selektiv underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medger i dagsläget gruvdrift under minst sex år, enligt Botnia Exploration.