Ny rapport om förekomst av kritiska råvaror i Bergslagen

Foto: Helge Reginiussen/SGU

SGU har redovisat resultat av provtagningar och analyser av borrkärnor och gruvavfall från Riddarhyttefältet, Grängesbergsfältet, Yxsjöberg och Stollberg i Bergslagen. Genom metoderna går det att få kunskap om förekomsten av kritiska råvaror i kvarvarande malm och i sandmagasin.

Under 2019 tog SGU prover vid flera sandmagasin i Bergslagen. Det utfördes även tätare provtagning vid två fyndigheter där tidigare undersökningar påvisat avvikande halter av kritiska råvaror (så kallade Critical Raw Materials, CRM).

Litogeokemiska multielementanalyser ger ny och viktig information om var och hur mycket kritiska råvaror som finns samt vilka huvudelement som de associerar till. Genom att relatera dessa analysresultat till annan information om gruvorna och anrikningsverken, till exempel mängd och metallhalt på utbruten malm och gruvavfall, går det att få kunskap om förekomsten av kritiska råvaror i kvarvarande malm och i sandmagasin.

Resultaten redovisas nu i kartor och tabeller med analysdata samt en noggrannare genomgång av potentiella tillgångar i sandmagasin och kvarvarande malm i fyra områden – Riddarhyttefältet, Grängesbergsfältet, Yxsjöberg och Stollberg.