Det blir ingen gruvbrytning på Österlen

Karta: EasterSmooth/Wikimedia Commons

Nyligen kom beskedet att Province Rescources, tidigare Scandivanadium, ger upp planerna på att utvinna vanadin på Österlen. Motståndet mot utvinningen från många olika aktörer blev helt enkelt för stort. Det tror LRF Skåne, som i ett pressmeddelande skriver:

"Vid sidan av de allmänna protesterna så har de rättsliga processerna haft en stor påverkan på bolagets beslut och dessa hade inte blivit mindre om tillstånd för gruvbrytning hade beviljats"

Gruvplanerna är dock inte definitivt slut för Österlen då Province Resources söker spekulanter till sina undersökningstillstånd i området. Vilket fått nätverket VetoNu att uttrycka oro för vem som kan bli spekulant och uppmanar Bergsstaten att inte göra om samma misstag som senast.

- Så vitt vi kan bedöma måste Bergsstaten nu godkänna en ny tillståndsinnehavare och där uppmanar vi verkligen dem att vara försiktiga och noggranna. Vi får hoppas att Bergsstaten har lärt sig läxan från fallet med Scandivanadium, säger Veto Nu:s ordförande Anita Ullman till Kristianstadsbladet.