Boliden expanderar Kristinebergsgruvan

Foto: Mikael Lindmark/Wikimedia Commons

Boliden har beslutat att investera drygt 1,2 miljarder kronor i Kristinebergsgruvan, som innehåller koppar, zink, bly, silver och guld, i syfte att utvidga gruvan mot Rävlidenmineraliseringen. Merparten av investeringen är  dock villkorad av att bolaget får tillstånd för produktionsökning. Expansionen förväntas bidra till att anrikad volym i Bolidenområdet ökar till 1,8 miljoner ton.

 

– Detta är ett mycket angeläget steg i att framtidssäkra hela Bolidenområdet. Utvidgningen och modernisering av gruvan kommer ske i flera steg där vi naturligtvis också kommer utvärdera möjligheter för fossilfri teknik. Parallellt kommer vi även fortsätta med prospekteringsinsatser i området, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor, i ett pressmeddelande.

 

Boliden har lämnat in en ansökan om utvidgad produktion i Kristinebergsgruvan till Mark- och miljödomstolen. Samtidigt har beslut fattats att genomföra förberedande investeringar i bland annat infrastruktur och vattenrening. Man planerar bland annat  att bygga en ny ramp och en ny krossanläggning. Projektet förväntas inledas under 2023. En genomförd utvidgning innebär, utöver ökad gruvproduktion, att livslängden för Kristinebergsgruvan förlängs samt att kapacitetsutnyttjandet i Bolidenområdets anrikningsverk förbättras.

 

Genomförd prospektering av Rävlidenmineraliseringen har resulterat i 8,4 miljoner ton antagen och indikerad mineraltillgång med möjlighet till ytterligare tillskott.