Stål- och Mekangruppen slås samman med Stema

Stål- och Mekangruppen och Stema har gemensamt beslutat att slå samman de två föreningarna till en ny förening – Mekanföretagen.

Stål och Mekangruppen grundades 1971 och riktar sig till små- och medelstora företag inom verkstadsindustrin. Stema (tidigare Svenska form- och pressverktygsföreningen) grundades 1975. Föreningens medlemmar arbetar till övervägande del med precisionsbearbetning, främst med tillverkning och service av form- och pressverktyg.

– Vi är två föreningar som har samma kunder, leverantörer och utmaningar. Vi har därför länge funderat på om en sammanslagning inte vore en god idé. I och med att vi då blir en större förening vilket bidrar till att vi får en högre röst i vårt påverkansarbete och kan öka medlemsnyttan för våra medlemmar till exempel genom intressanta aktiviteter och studiebesök, säger Mekanföretagens nya ordförande, Jan Aronsson.