Metallprisernas steg på bred front i april

Foto: Mattias Fackel/SGU

Under april steg metallpriserna på bred front. Järnmalmspriset ökade till exempel med tio procent och samtidigt som kopparpriset nu är det högsta på tio år. Ett undantag är en nedgång i koboltpriset, som håller på att stabiliseras. Det skriver SGU i sin senaste prissammanställning.

 

Metallpriserna ökade under april månad. Bland de mer uppmärksammade metallerna var det enbart priset på kobolt som minskade - en tioprocentig nedgång som troligen är en rekyl, på grund av en stabilisering av efterfrågan från batterikemisk industri.

 

Priset på palladium steg med 13 procent. En bidragande orsak till tror vara att Nornickel, världens största producent av palladium, drabbats av svåra översvämningar i två gruvor. Gruvorna förväntas inte vara i drift igen förrän tidigast i juni 2021.

Kopparpriset är nu det högsta på tio år, det har stigit kontinuerligt sedan pandeminedgången i mars 2020. Detta beror på flera faktorer enligt SGU: ökningen har tagit fart efter det att USA:s president Joe Bidens annonserade nya koldioxidmål. Samtidigt finns det också en robust efterfrågan från Kina. Utbudet i Peru och Chile har heller inte återhämtat sig. I övrigt kan noteras att litiumpriset börjat röra på sig, upp tio procent. Även järnmalmspriset steg med tio procent.