Fler intressen på kollisionskurs med gruvnäringen i Arktis

Skärmklipp.

Flera intressen i Arktis, som rennäring, jakt, jakt, fiske och turism, drabbas negativt av gruvnäringen. Dessutom fortsätter gruvavfall från nedlagda gruvor i Arktis att förgifta miljön. Det är några av de utmaningar som gruvindustrin har att tackla i Arktis, visar forskningsresultaten från centret Rexsac, Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities, som nyligen presenterats i en film.

Rexsac är ett nordiskt, tvärdisciplinärt, excellenscenter med syfte att skapa ny kunskap om hållbar utveckling i den nordiska delen av Arktis.  Organisationen är ett samarbete mellan 15 universitet och forskningsinstitut i Norden. Även forskningsinstitut från Grönland och Kanada medverkar.

– Vår forskning visar hur samhällen och miljöer i vår del av Arktis påverkas av globala förändringsprocesser – klimatförändringarnas konsekvenser men också efterfrågan på mineral och energi, säger Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för Rexsac.

I filmen Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities redogörs för de komplexa samband som påverkar förutsättningarna för att skapa hållbarhet i ett Arktis där olika intressen har vitt skilda uppfattningar om vad som är en önskvärd framtid för regionen: ett stort antal utvinningsindustrier är verksamma här, tidigare industriverksamhet sätter ramar för livsbetingelserna och växthuseffekten påverkar såväl miljö som samhälle.

– Gruvnäringen har skapat värden och arbetstillfällen och metaller efterfrågas för grön omställning. Samtidigt genererar den nya utmaningar, som måste tas med i beräkningen om vi ska kunna åstadkomma hållbar utveckling i Arktis, säger Dag Avango.

Målsättningen med Rexsacs arbete  är att förse beslutsfattare med kunskap och perspektiv nödvändiga för att kunna fatta välinformerade beslut om Arktis framtid.