Två miljarder dollar ska stödja utvinning av kritiska mineraler

Scott Morrison. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen i Australien vill stödja utvecklingen av gruvprojekt för kritiska mineraler och har därför inrättat en lånefond med två miljarder dollar som ska finansiera sådana projekt.

Efterfrågan på kritiska mineraler som behövs för ”grön” teknik, som kraftfulla magneter och batterier, förväntas växa kraftigt de kommande decennierna. Till kritiska mineraler räknas litium, grafit, vanadin, volfram, kobolt och sällsynta jordartsmetaller.

Australiens premiärminister Scott Morrison säger att fonden effektivt kan hjälpa till att fylla finansieringsluckor i utvecklingen av projekt av kritiska mineraler och få dem att starta upp.

– De kommersiella dimensionerna av marknaden för kritiska mineraler gör att det är svårt att etablera sig där, säger han.

– Den globala tillväxten i efterfrågan på kritiska mineraler som ska användas vid tillverkning av den senaste tekniken representerar en otrolig möjlighet för Australien att utnyttja sina naturresurser och världsledande gruvkunskap för att bli ledande inom utvinning, bearbetning och leverans av kritiska mineraler, säger landets handelminister Dan Tehan.

Källa: Mining-technologies.