Ryktena om enorma litiumreserver i Afghanistan saknar substans

Karta: TUBS/Wikimedia Commons

Det har då och då rapporterats om enorma oexploaterade litiumfyndigheter i Afghanistan. Enligt ett läckt PM från Vita huset från 2010 uppskattades fyndigheterna vara värda astronomiska 1 triljon dollar, enligt branschsajten Mining-technology.

De sannolikt mycket uppblåsta uppskattningarna kan ha sin upprinnelse i en studie som amerikanska Geologisk undersökning (USGS) genomförde 2007 och som visade att Afghanistan potentiellt sitter på stora mängder järn, koppar, guld, kobolt och litium, skriver Mining-technology som närmare granskat denna rapport. De finner inga som helst belägg för att det skulle förekomma stora mängder litium i berggrunden.

Rick Valenta, professor vid University of Queenslands Sustainable Minerals Institute, säger till sajten att USGS undersökning 2007 endast hänvisar till litium en enda gång, och det antagna fyndet är bara associerat med en bekräftat förekomst av bor.

Någon noggrann analys av regionen har inte genomförts och konkreta bevis på att mineralen ens finns saknas, konstaterar sajten.

Och även om det skulle finnas mycket litium i Afghanistan, är frågan om vi ens behöver den, skriver Mining-technology. Litium är inget särskilt ovanligt mineral. Stora fyndigheter finns i Australien, Afrika, Sydamerika och Nordamerika.  

Enligt Rich Valenta är den utmaningen inte att hitta litiumfyndigheter, utan att hitta sätt att bearbeta den litium som finns tillgänglig på det minst miljöskadliga sättet.